adgangskontroll

Eiendomsgrense

Klikk på bildet for å få det større.

Grensedragningen på bildet er nesten 100% korrekt. Historisk sett ble et mindre område fradelt til kommunen i løpet av byggeperioden. En bør merke seg den smale korridoren (i nord) som kommunen ønsket å holde råderetten over.  Ellers ligger en offentlig lekeplass i syd.


Sameiet tillater persontrafikk over eget område, men forbeholder seg retten til å regulere uønsket adferd.Skallsikring

Kort fortalt fungerer sikringen som følgende:

Fremside:

Adgang til kjeller med fjernkontroll eller nøkkel

Utover beboere er det andre personer som har adgang (under styrets kontroll)

Bakside:

1, 2, 3 og 4 etasje beboere med nøkkel til egne innganger

1. etasje adgang til trappehus/heis, alle beboere med nøkkel

2, 3 og 4. etasje, besøkende:

ved heis 1. etasje, trykk ringeknapp til den du skal besøke, og den som får besøk vil, forhåpentligvis. gi deg adgang til heisen

utover dette må de som får besøk ta personlig kontakt

Andre detaljer gis ikke her.


Ved tap av nøkkel/nøkler eller fjernkontroll:

Meld snarest til styret. Det kan dessverre bli en dyr affære.


Åpen garasjeport og/eller dør i garasjeporten

Den som, av ulike grunner, holder porten/døren åpen over lengre tid er ansvarlig for lukking. Vedkommende er også ansvarlig for at uvedkommende ikke tar seg inn i bygget. Det kan være mindreårige som ikke klarer å styre sin nysjerrighet.Teknisk rom

Styret.Slik en ubuden gjest er lite ønskelig!

Bidra til årvåkenhet.

Styret vil gjerne bli informert om eventuelle hendelser.


Ta en titt i brosjyre om "pyromanvirksomhet".  Her er det noe mer enn bare pyroman, men informasjonen er nyttig.


Ingen grunn til å bli paranoid, men heller ingen grunn til "norsk naivitet og godtroenhet"!

Det hadde vært morsomt med en liten spaningsjobb!


Eller er det noen som spaner på oss?