adgangskontroll

Sameiet Gangdalen 47-61

org.nr: 990 299 358

Gangdalslia 51, 4618 Kristiansand_________________________________________________________________________________________

Adgangskontroll

Eiendomsgrense

Klikk på bildet for å få det større.

Grensedragningen på bildet er nesten 100% korrekt. Historisk sett ble et mindre område fradelt til kommunen i løpet av byggeperioden. En bør merke seg den smale korridoren (i nord) som kommunen ønsket å holde råderetten over.  Ellers ligger en offentlig lekeplass i syd.


Sameiet tillater persontrafikk over eget område, men forbeholder seg retten til å regulere uønsket adferd.Skallsikring

Kort fortalt fungerer sikringen som følgende:

Fremside:

  • Adgang til kjeller med fjernkontroll eller nøkkel
  • Utover beboere er det andre personer som har adgang (under styrets kontroll)

Bakside:

  • 1, 2, 3 og 4 etasje beboere med nøkkel til egne innganger
  • 1. etasje adgang til trappehus/heis, alle beboere med nøkkel
  • 2, 3 og 4. etasje, besøkende:
  • ved heis 1. etasje, trykk ringeknapp til den du skal besøke, og den som får besøk vil, forhåpentligvis. gi deg adgang til heisen
  • utover dette må de som får besøk ta personlig kontakt

Andre detaljer gis ikke her.


Ved tap av nøkkel/nøkler eller fjernkontroll:

Meld snarest til styret. Det kan dessverre bli en dyr affære.


Åpen garasjeport og/eller dør i garasjeporten

Den som, av ulike grunner, holder porten/døren åpen over lengre tid er ansvarlig for lukking. Vedkommende er også ansvarlig for at uvedkommende ikke tar seg inn i bygget. Det kan være mindreårige som ikke klarer å styre sin nysjerrighet.Teknisk rom

Styret.Slik en ubuden gjest er lite ønskelig!

Bidra til årvåkenhet.

Styret vil gjerne bli informert om eventuelle hendelser.


Ta en titt i brosjyre om "pyromanvirksomhet".  Her er det noe mer enn bare pyroman, men informasjonen er nyttig.


Ingen grunn til å bli paranoid, men heller ingen grunn til "norsk naivitet og godtroenhet"!

Det hadde vært morsomt med en liten spaningsjobb!


Eller er det noen som spaner på oss?