AMS

Avanserte måle- og styringssystem (AMS)


Strømmåleren skal skiftes ut fra 2016. Vår nettleverandør, Agder Energi Nett, skal starte i 2016. Per i dag (mars 2015) er det særdeles liten informasjon leverandøren gir via sin hjemmeside.


Hensikten med AMS:

gi kunden oversikt over belastning/forbruk

gi kunden insitament til å vurdere endring av forbruksmønster (redusere/effektivisere forbruket)

gi kunden mulighet til å velge når på døgnet kunden ønsker å ta ut toppforbruk

gi kunden prisinformasjon (i sanntid)

rapportere strømforbruk automatisk til nettleverandør

Når systemet er ferdig utviklet, vil du kunne følge forbruket ditt og strømprisene fra time til time på PC eller mobiltelefon. Med enkelt tilleggsutstyr vil du kunne tilpasse forbruket til periodene med lavest priser. Det blir også enklere å bytte strømleverandør.


I tillegg skal AMS kunne knyttes opp til mange forskjellige tjenester (brannvarsling, komfyrvakt, lekkasjestopper, innbruddsalarm, strømstyring etc).


Kostnader

Totalt sett vil kostnadene være 5-9 milliarder på landsbasis. For den enkelte forbruker sier Agder Energi Nett (i Fedrelandsvennen) at kostnaden blir mellom 100-200 kr per år (påslag i nettleien). DETTE TROR JEG INGENTING  PÅ!

Hvis kun måleren, uten tilleggsutstyr, leveres/monteres, selv da tror jeg ingenting på denne kostnaden!


Hvordan ser AMS ut

Den ser nesten ut som nåværende strømmåler, men har mange tilleggfunksjoner. Hvilken type bestemmes av nettselskapet, men den skal tilfredsstille krav gitt av NVE (Norges Vassdrag- og Energidirektorat).

Her er kun noen eksempler:
En ny verden ?

I følge Agder Energi Nett vil nye målere bli montert der hvor målerne er plassert i dag (svar etter en henvendelse). Det antas at tilleggutstyr ikke vil inngå i leveransen (venter på svar). Hvis så er tilfellet:

BORTKASTET INVESTERING!!

Skal nye målere ha en mening må det minimum medfølge et display (avlesningsenhet) som kan monteres på et hensiktsmessig sted i leiligheten. Hva dette vil koste (materiell/arbeide) er ukjent. NVE har IKKE stilt krav om at display skal skal være en del av minimumsleveransen.

Om internett vil gi informasjon fortløpende, inkl strømpris, vites ikke. Kravet er at internett skal vise forbruk siste 60 min, siste døgn, sammenligning mellom i går, siste uke etc etc.


Utbytte for deg med fastpris?

I praksis, NEI.

Med en fastprisavtale betaler du like mye per kWh, uansett. Det vil alltid lønne seg å spare strøm, men når du først skal bruke strøm, spiller det ingen rolle når du bruker den.


Utbytte for deg med variabel strømpris?

I praksis, TJA

Med variabel strømpris fastsettes strømprisene løpende, men strømselskapene må informere både kunder og konkurransetilsynet 14 dager før prisendringen trer i kraft. Og du betaler samme pris per kWh til neste prisendring er varslet og trer i kraft.


Utbytte for deg med spotpris?

JA

Med en spotprisavtale vil du kunne spare på å styre strømforbruket ditt etter svingninger i strømprisene.Når systemet er ferdig utviklet, vil du kunne følge forbruket ditt og strømprisene fra time til time på PC eller mobiltelefon. Med enkelt tilleggsutstyr vil du kunne tilpasse forbruket til periodene med lavest priser. Det blir også enklere å bytte strømleverandør.


Nekte installasjon av nye målere?

Ikke mulig. Men Nettselskaper kan frita kunder for installasjon hvis man (Nettselskapet) vurderer innsparingsieffekten til være minimal. Det sies intet om hvordan kunden kan påvirke dette. Spørsmål om saken er sendt vår nettleverandør. Vær i alle fall forberedt på å mene noe om denne saken.


Styreleders mening.