avfallsrutiner

Disse er plassert i kjelleren, nær garsjeporten. Det finnes dunker for følgende:

  • matavfall/jord/blomster (organisk materiale) i BRUN dunk
  • restavfall i GRÅ dunk
  • papir i GRØNNE dunker
  • plast i egen dunk, evt plastsekker hvis full
  • metall/glass i egne dunker

Prøv å pakke sammen pappkartonger og volumiøse gjenstander så godt som mulig. Unng å få med flytende væske.

Se oppslag på info-tavle for tømmetider, normalt fredag (2020).

Se oppslag for hva som kan tømmes i de forskjellige dunkene.


Avfall/gjenstander som IKKE skal kastes her, er blant annet:

             Lyspærer/lysrør                                                               Elektriske komponenter                                      Batterier

                                                                                                       og elektronikk                                                 og giftig avfall

Ankommer fredag formiddag (2020).

Innleid vaktmestertjeneste setter ut dunkene på torsdag ettermiddag (2020).


Innleid vaktmestertjeneste.


Rent og pent!