drenering_bakkenivå

Dreneringspunkter

Drenering (bortledning av regn/nedbør) skal være dimensjonert slik at det ikke oppstår oversvømmelse/vannskader innvendig i bygningen.


I front av bygget er det tre dreneringspunkter, se bilder.

Utenfor garsjeporten er dreneringskanalen forsynt med varmekabel. Drenering ledes til kum parkeringsplass. Dette er også eneste avløp/drenering for kjelleren.


I løpet av tiden kan sand, små stein. løv og annet fylle opp dreneringspunktene og forårsake tilstopping.
Utenfor garasjeport.Sameiet er ansvarlig for vedlikehold/kontroll av drenering.Rutiner for vedlikehold/kontroll innarbeides i Internkontroll.