drenering_felles

Avløp

Dette sluket er ditt ansvar.


Avløp for vann/kloakk ledes fra den enkelte leilighet direkte til kum for tilkobling til det kommunale ledningsnettet (på utsiden av garasjeporten). Følgelig er det heller ikke noe felles sluk/avløp i bygget/kjelleren.


Sameiet har ingen kontroll med avløpstilstanden til den enkelte leilighet. For at Sameiet skal kunne gjøre noe er det avhengig av tilbakemelding fra den enkelte.


Sameiet er ansvarlig for vedlikehold/kontroll av avløpsnettet utenfor sluket til den enkelte.


Drenering

Drenering (bortledning av regn/nedbør) skal være dimensjonert slik at det ikke oppstår oversvømmelse/vannskader innvendig i bygningen.


Takrenner øverste etasje er forsynt med en varmekabel mtp tilfrysing. Drenering for takrennen ledes til kummer på parkeringsplassen.


I front av bygget er det tre dreneringspunkter, se bilder.

Utenfor garsjeporten er dreneringskanalen forsynt med varmekabel. Drenering ledes til kum parkeringsplass. Dette er også eneste avløp/drenering for kjelleren.


I løpet av tiden kan sand, små stein. løv og annet fylle opp dreneringspunktene og takrenner,  og forårsake tilstopping.
Sameiet er ansvarlig for vedlikehold/kontroll av drenering.Rutiner for vedlikehold/kontroll innarbeides i Internkontroll.