avløp_vann_kloakk

Avløp

Dette sluket er ditt ansvar.


Avløp for vann/kloakk ledes fra den enkelte leilighet direkte til kum for tilkobling til det kommunale ledningsnettet (på utsiden av garasjeporten). Følgelig er det heller ikke noe felles sluk/avløp i bygget/kjelleren.


Avløpsrør følger vannrør langs betongsøylene i kjelleren.


Sameiet har ingen kontroll med avløpstilstanden til den enkelte leilighet. For at Sameiet skal kunne gjøre noe er det avhengig av tilbakemelding fra den enkelte.


Sameiet er ansvarlig for vedlikehold/kontroll av avløpsnettet utenfor sluket til den enkelte


Rutiner for vedlikehold/kontroll innarbeides i Internkontroll.