Bli støttemedlem

❤️ Odderøyas venner 👍


Odderøyas venner setter stor pris på økonomisk støtte 😉 !

Er du ikke støttemedlem så kan du fylle ut skjema til høyre, hvis du ikke har muligheter for å VIPPSe. 


Kontingenten for 2023 er kr. 200.


Flott hvis du kan VIPPSe til:

# 556437

Husk å legge til ditt mobilnummer og email adresse på betalingen.

🥰 😘


Grasmottaker

Ikke glem dette. Koster "nada"!