brann generelt

JA, det brenner i Norge!  Og det brenner så det svir for både forsikringsselskaper - og oss!  Antallet millionbranner er oppe i over 200 per år, og antallet er økende!

Erstatninger etter branner i 2011 var 5,56 milliarder kroner, beløpet er også stigende.

Det er ca 400 branner i blokkleiligheter per år (av totalt 1384 - tall fra 2008).

Ca 60 personer omkommer i brann hvert år.

Statistikken viser, med all tydelighet, at et overveiende antall av brannene starter på dette stedet!

Det er flere årsaker til det, men desember måned (og det som følger av travelhet og for mye inntak av berusende midler) har mye av skylda.

Brukerfeil er mer fremtredende enn tekniske feil.

Forebygging er det beste tiltaket som skal til for å unngå branner. Med forebygging menes:

ha tilgjengelig lovpålagte brannvarslingsmidler og slukkerutstyr

tilgjengelighet og plassering skal være best mulig

kontroller at utstyret virker, eller at det ikke er utgått på dato

kjenn din evakueringsvei/måte

kjenn Branninstruksen

Gjør ditt beste for at en brann ikke kan oppstå!

Litt statistikk:

Hvor brenner det (2003-2007)

Brannårsaker (2001-2006):

Situasjon på brannstedet når brannvesenet ankom (2004-2008):

Utbetalinger i milliarder kroner

Ønsker du en komplett oversikt over brannårsaker, kan du lese i DSBs statistikk for 2008. Klikk her...