brannårsaker

Det er mange årsaker til brann, men ofte er det menneskelige feil/feilvurderinger som ligger bak mange av årsakene.  Travelhet, uoppmerksomhet og glemsomhet er stikkord i denne sammenheng.


Røyking er lovlig, men hvorfor scorer røkerne høyt på listen over brannårsker?  Røyking på soverom er FORBUDT - vis ellers sunn fornuft og vær våken! Kast ikke varm aske i søpla!

Travelhet i "julestria", og desember måned generelt, skaper mange branner og brannskader, ikke bare på materiell!

Antallet og type elektriske apparater i den enkeltes husholdning begynner å bli formidabelt i Norge. Sannsynligheten for teknisk svikt/feil øker.

Når ting tar fyr kan det gå fort!! Fra NIST  Se her....(4 MB)

Litt statistikk/sammenligning blant årsaker hvor elektrisk materiell er innblandet (2004)817 (komfyr/platetopper/kokeplater) ...151 (ledning/kabler)143 (glødelamper m/utstyr)
129 (oppvaskmaskin/vaskemaskin)100 (tv/radio/musikkinstrumenter)91 (stikkontaktmateriell - og de er det mange av!)


81 (panel/gjennomstrømningsover)

50 (stråle/reflektorovner)

25 (vifteovner)

76 (tørketromler/tørkeskap)

63 (kjøleskap/fryseboks)


26 (varmtvannsbereder)

23 (lysbrytere)


Den menneskelige faktor er med i dette bildet!!!

Termostatsvikt i flere apparater er gjennomgående!!