branndører_felles

Branndører er plassert på følgende steder (se bilder)

Kjeller

Se bildet, klikk for større bilde.


Trappehus

Se bildet, klikk for større bilde.

Branndørene til venstre er på motsatt vegg i forhold til den nederste til høyre.Branndøren ut mot veien har en forsegling/beskyttelse på innsiden. Forseglingen brytes ved brannevakuering eller annen alvorlig hendelse.Branndør

Alle branndører er av brannklasse A60, dvs at den skal motstå brann i 60 min.

Alle branndører er selvlukkende.

Ingen dører må blokkeres.

Må dører holdes åpne over lengre tid skal personell ha kontroll over situasjonen.

Brannforebygging, branninstruks og bestemmelser om rømningsveier er basert på at branndører fungerer etter sin hensikt.

Skjevheter i karm/dør kan oppstå over tid.
Automatisk dørlukker

Over tid kan dørlukkeren feilfunksjonere.
Kontroll av dører og lukkemekanismer (samt evt. lås eller forsegling) tas inn i Internkontrollen.

Sameiet er ansvarlig for vedlikehold og kontroll av branndører.