branninstruks

110REDDE - VARSLE - SLUKKE


Nåværende brannvarslingsanlegg varsler KUN brann i garasje og trappehus!!!


NÅR DU OPPDAGER BRANN RING 110


1. Oppgi eget navn, adresse, telefonnummer.

2. Oppgi hvilken etasje, hvilken leilighet og hvor/ hva som brenner.

3. Ikke legg på før klarsignal fra 110.

4. Vurder om det er mulig å slukke med brannslukkingsapparat, eller andre slukkemidler.

5. Prøv å begrense brannen ved å lukke alle dører og vinduer.

6. Varsle naboer med å rope: BRANN-BRANN-BRANN

Rekkefølge og utførelse av punkt 4, 5 og 6 må vurderes av deg på stedet.


VED EVAKUERING

HEIS SKAL IKKE BENYTTES.

a. Gå ut av leiligheten, følg svalegangen til trappehus og trappen ned og ut mot asfaltveien (for etg  2-3-4).

b. Hvis trappehus og/eller egen utgangsdør ikke kan benyttes:

I. Gå ut på verandaen og vent på brannvesenet

II. Benytt brannstige

Valg (risikovurdering) må tas av den enkelte basert på den faktiske situasjon (hvor brenner det i forhold til hvor jeg er). Følg Branninstruksen.


Møt opp på samlingsplass – Lekeplassen.

Første person på samleplass tar opp en oversikt over hvem som har møtt, hvem som ikke har møtt eller savnes (og hvilken leilighet de tilhører). Det er smart hvis alle samler seg iht til egen etasje. Informer Skadestedsleder (politiet eller brannvesenet) om situasjonen.


BIDRA TIL AT BRANN IKKE OPPSTÅR

KJENN DIN EVAKUERINGSVEI OG BRANNSTIGE
Samlingsplass

Samlingssted ved evakuering