brannvarsling_felles


BRANNVARSLINGSANLEGG FOR FELLESAREALER ER MONTERT

Anlegget omfatter:


Sentral. montert i trappehus 1. etg. Betjeningsinstruks oppslått.

Brannvarsler (alarmknapp) montert i trappehus 1. etg (rett innenfor døren).

Brannvarsler (alarmknapp) montert  på venstre side av garasjeport (sett innenfra).

Alarmklokker (2 stk) er montert i svalegang hhv 1. etg og 3. etg.

Detektorer er montert hhv 1 stk teknisk rom, 4 stk i garasjen og 3 stk i trappehuset (1, 2 og 3 etg).


                                     Sentral, se normaldrift/status her...

                                     Betjening ved alarrm, se her...

                                     Betjening ved feilmeldinger, se her...

                                     Betjeningsknapper, se her...                                     

I leiligehetene er det kun montert RØYKVARSLERE,  og disse er IKKE koblet til noe felles varslingsanlegg.