brannvernmidler

110

1. Det er lovpålagt å ha minumum ett godkjent brannslukkingsapparat (6 kg) i leiligheten..

2. Det er lovpålagt med minimum en godkjent røykvarsler i leiligheten.

3. Styret er ansvarlig for at alle kjenner reglene, og at materiellet er kontrollert og virker.

4. Kontroll gjennomføres iht "Internkontroll for Sameiet".


Litt ombrannslukkingsapparat (kr. 300,- 500,-): Pulverapparat


ABC-håndslukker kan slokke effektivt i både A-, B- og C- branner, dvs slokkeeffekt i porøse stoffer som tre, papir samt olje, bensin og gasser. Med pulverslokker kan du også slokke brann i elektrisk anlegg. Godkjent apparat er på 6 kg, og den er godkjent i den øverste klasse 55A 233B C. Slokkepulveret angriper og avbryter forbrenningsprosessen og danner i tillegg et beskyttende belegg på glødebrannen. Dette "belegget" hindrer effektivt gjentenning. Når apparatet utløses dannes en kraftig pulversky, som raskt dekker brannflaten. Slokkeeffekten består av en rekke kjemiske prosesser. Pulverskyen beskytter brukeren mot strålevarme. Slokkepulveret er frostsikkert og ikke elektrisk ledende. Brannslokkeren er funksjonsdyktig fra -30 grader til +60 grader C.

Litt om brannslukkingsapparat (kr. 300,- 500,-): Skumapparat


Apparatet er fylt med en premix; det vil si en blanding av skum og vann. Begge typer slokker effektivt A-branner, dvs tre, papir, stoff, (tøy) og andre fiber materialer. Skumslokkeren er også meget effektiv til B-branner, dvs brann i væsker og oljer, eksempelvis bensin, og kan også anvendes i elektriske anlegg, max 1000 volt. Skumslokkeren er fylt med film dannende skum blandet med vann, som ved slokking gir en ren og effektiv slokking. Dessuten forhindrer skummet gjenantennelse. Skumapparatene er funksjonsdyktig fra 0 grader til + 60 grader C, med frysepunkt under 0 grader C. S6K-30 tåler frost ned til -30 grader C.

Kontroll av appratet:

Pulverapparat:

Kontroller minst en gang i året at trykkmåleren holder seg innenfor grønt felt. På samme tidspunkt skal apparatet ristes/snus opp ned på.

Apparater med pulver skal til kvalifiserte fagpersoner for kontroll hvert 5 år og på utvidet kontroll og service hvert 10 år.


Skumapparat:

Som pulverapparat, men risting ikke nødvendig.

Apparater med skum skal til kvalifiserte fagpersoner for kontroll hvert 2 år og på utvidet kontroll og service hvert 5 år.


Se video om forskjell på pulver og skum?  Fra IF.no Se her.... (17 MB)

Litt om røykvarslere: (ca kr. 150-500,-) 


 


 


Det finnes mange typer på markedet, men hovedsakelig er OPTISK eller IONISK det mest aktuelle. En OPTISK røykvarsler er passende for alle leiligheter i Sameiet.


Optisk:

Den arbeider etter lysrefleksjonsprinsippet, og reagerer raskt på røyk med store partikler. Disse utvikles under en ulmebrann, ikke minst ved brann i kabelisolering, kunststoff (PVC), olje, fett og oljeholdig støv. Dagens optiske røykvarslere er også i stand til å reagere raskt på svart røyk, som ved brann i f.eks. gummi. En optisk røykvarsler tar også åpen flammebrann.

Den bør plasseres ved: på/ved kjøkken, ved bad/vaskerom eller steder ved mye/sterk trekk


Ionisk:

Ionisk røykvarsler, ionedetektor bygger sitt funksjonsprinsipp på at ionisert luft er elektrisk ledende, og at ledeevnen lar seg påvirke av f.eks. røykpartikler. Ut ifra sitt funksjonsprinsipp er den spesielt egnet til å reagere på små røyk-partikler, slike som oppstår når stoffer som f.eks. tre og papir brenner, men derimot ikke på de branngassene som oppstår i den første ulmefasen ved kabelbranner. Ved ulmebranner generelt, som er den vanligst forekommende brannstart i et bomiljø, der det fortrinnsvis oppstår store røykpartikler, kan den reagere sent.

 

Det finnes røykvarslere på markedet med begge funksjoner (ca kr 350-500.-).


Avhengig av leilighetens størrelse bør det vurdres flere enn EN varsler. Er behovet mer enn EN anbefaler brannvesenet trådløs seriekoblede røykvarslere.


OBS!!! OBS!!!

Fra 2016 er det krav til minimum EN

røykvarsler per etasje i EN leilighet.

Er du lei av å skifte batteri en gang i året (1. des) så finnes det varslere som har betterilevetid i 10. år, like lenge som en varsler varer.

Røykvarsler(e) skal monteres slik at de høres i alle soverom med døren(e) lukket. Varslere bør ha minst 60 dB lydnivå.

Lyst til å se en video om røykvarsler? Fra IF.no Se her.... (35 mb)

Andre nyttige hjelpemidler i tilfelle brann: BRANNTEPPE (ca kr 150,-)Brannteppe egner seg spesielt godt til å legge over brennende gryter, gjenstander o.l. eller personer som har brann i klærne. Brannteppet har lite kjølende effekt, så det kan være aktuelt med etterslukking. Er også meget godt egnet til å pakke seg inn i, for eksempel i forbindelse med evakuering.

Bildet viser tre forskjellige typer. Forskjellige størrelser finnes også. Fås i de fleste "duppe-ditt" butikker. Se tryggogsikker.no (nettbutikk)Virkemåte for brannteppe:

Brannnteppe kveler forbrenningsprosessen. Ved å "pakke" brannen inn i et brannhemmende stoff som ikke slipper inn oksygen, slukker brannen.


Hvordan bruke et brannteppe:

•Ta ut teppet av beholderen.

•Brett teppet ut og kast det over brannen.

•La teppet ligge over gjenstanden inntil det er kjølig å ta på hele teppet.

•Teppet har lite kjølende effekt, så det kan være aktuelt med etterslukking for å være sikker på at brannen ikke blusser opp igjen.


Montering av brannteppe:

Monter brannteppe slik at det lett kan nås i en brannsituasjon. Fest teppet på veggen slik at du lett får tak i det og dratt det ut av emballasjen.


Vedlikehold av brannteppe:

•Etter bruk må teppet umiddelbart vaskes og tørkes før det legges tilbake i beholderen.

•Sjekk teppet grundig for hull og sprekker etter bruk

•Hvert kvartal sjekker du at teppet er helt, at det ikke er noen hull eller "stive" områder på teppet.


Andre nyttige hjelpemidler i tilfelle brann: SPRAYBOKS MED SKUM (ca kr. 140,-):
 

Slukkeskum er en liten minislukker som er enkel og effektiv

ved små branner og branntilløp. Tilgjengelighet og enkelhet i

bruk gjør at slukkeskum raskt er klar til bruk. Et branntilløp eller

en liten brann slukkes effektivt med slukkeskum og gir ingen sekundærskader. Slukkeskum er et godt supplement for å øke brannsikkerheten, men kan ikke erstatte krav til manuelt slukkeutstyr.Bruksområder:

I hjemmet (kjøkken, stue, garasje og hobby), på kontoret, på hytta, i bilen, på båten og med i tursekken. Alle steder hvor en brann kan oppstå bør slukkeskum være klar til bruk. Slukkeskum har også gode kjølende egenskaper, slik at man preventivt kan påføre skum steder man ønsker å beskytte mot varme.


Kvalitet og miljø - 100% norsk slukkeskum:

Slukkeskummet er produsert i Norge, og inneholder ingen giftige eller helseskadelige stoffer, den er biologisk nedbrytbart og skummet er godkjent for bruk mot skogbranner. Ingen drivgass, beholderen er trykksatt med ren luft. 110 Slukkeskum er produsert i EU iht. britisk standard BS 6165:2002 small disposable fire extinguishers of the aerosol type.


God holdbarhet og enkel avfallshåndtering:

Hele 3 års holdbarhet fra produksjon. Slukkeskum er merket med Grønt Punkt og skal kildesorteres som glass- og metallavfall.

Avbildet slukkeskum heter: 110 Slukkeskum (se slukkeskum.no).

Hvordan virker den?  Fra IF.no Se her....(25 MB)


Et annet nyttig hjelpemiddel: Ladelykt ca kr 250

Flott liten lommelykt som lades i stikkontakten. Når det er mørkt i rommet aktiveres nattlysfunksjonen automatisk. Ved strømbrudd tennes lykten automatisk. Du har alltid en fulladet lommelykt.


3 funksjoner:

- NØDLYS - tennes automatisk ved bortfall av strømmen.

- NATTLYS - tennes automatisk når det blir mørkt i rommet.

- Lommelykt - alltid fulladet og klar til bruk.


Bryterens funskjoner når lykten står i laderen.

PÅ - Nattlyset er alltid på. Ved bortfall av strømmen tennes lykten automatisk og nattlyset slukker.

AV - Nattlys og lykt er alltid av. Bør ikke stå i av-modus i laderen.

AUTOMATISK - Nattlyset aktiveres når det blir mørkt i rommet. Ved bortfall av strømmen tennes lykten automatisk.


Lader via induksjon, det er ingen kontaktpunkter i ladestasjonen.

LED teknologi, de innebygde oppladbare lithiumbatteriene sørger for hele 7 timer kontinuerlig bruk.

Se tryggogsikker.no


Anbefales plassert der du sover. En billig forsikring ved brann (evakuering) og strømbrudd.
Utover det som er lovpålagt koster det "ikke skjorta" å anskaffe noe mer.