brosjyrerHer er det noen aktuelle brosjyrer som du kan lese. Har du flere? Send meg et hint om hvor den finnes.


Brannårsstatistikk 2008 (utgitt av DSB)

Komfyrbrannstatistkk og årsaker for perioden 1998-2007 (laget av SINTEF, basert på statistiikk fra DSB)

Brannårsaker belysning (laget av SINTEF)

Er ditt hjem elsikker (laget av NELFO)

Vannskader (Vannskadekontoret i samarbeide med flere)

Etter en vannskade (Vannskadekontoret i samarbeide med flere)

Årsrapport Vannskadekontoret 2012 (Vannskadekontoret)

Unngå vannskader (SINTEF)

Pyroman (laget av Oslo brann- og redningsetat)

Trygghet i hjemmet, beregnet for eldre, eller deres pårørende (laget av DSB)

Vis respekt for lyset (laget av DSB)


Brannsikker bolig, språk engelsk (laget av Norsk Brannvernforening)

Brannsikker bolig, språk polsk (laget av Norsk Brannvernforening)


DSB=Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap

SINTEF=Stiftelsen for industriell og teknisk forskning (forskningsinstistutt)

VANNSKADEKONTORET (SINTEF Byggforsk)

NELFO (sammenslutning av bransjer innenfor elektro og IT)