drenering_takrenner

Takrenner

Felles takrenner har varmekabel som enkelte steder går helt til bakkenivå i noen nedløpsrør.  Kontroll med temperatur på kablene foregår fra sikringsskap i teknisk rom. Termostaten kan sees på bildet innenfor den røde sirkelen. Du kan klikke på bildet for å få det større.

Tetting av takrenner  kan medføre at takrenner fryser til når det blir frost. Dette kan i sin tur medføre at nedløpsrør blir frostsprengt - med påfølgende dyre reparasjoner.

Dessuten vil vannet renne helt andre steder enn det var tiltenkt.

Bilde: newswire.no
Alle takrenner skal ha løvfangere i utløpet for å hindre at løv og annet kommer inn i avløpssystemet og tetter det til.  De av leiligehetene som har sitt avløp koblet til felles nedløpsrør må kontrollere at de har løvfangere i sine takrenner, og at de blir renset ved behov.Dette er et billig redskap for å rense takrennen. Fås kjøpt hos Biltema for kr. 95.Sameiet er ansvarlig for vedlikehold/kontroll av takrenner som ikke har sitt utspring/opphav fra altanene til den enkelte leilighet.Rutiner for vedlikehold/kontroll innarbeides i Internkontroll.