el årsaker varme

Det er mange forskjellige produkter som er beregnet for oppvarming. Noen er fastmontert mens andre ikke er det.

Fastmontert oppvarming kan være: gulvvarme, varmepumpe og panelovner.

Flyttbar oppvarming kan være: vifteovner, gjennomstrømmingsovner og oljefylte ovner.

Stearinlys, telys o.l. er definitivt ikke beregnet som oppvarmingskilder. Kaminer, parafinbrennere, vannbåren varme  etc blir ikke behandlet her.


Gulvvarme

Gulvvarme monteres ofte i bad, men brukes ellers i gulv som en generell oppvarmingsform. Gulvvarmeinnstallasjon reguleres av en (som oftest) veggmontert termostat (se bildet). Termostater regnes for å være det svakeste leddet i elektriske innstallasjoner/apparater. Blinker det unormalt eller høres det "klirrelyder" i termostaten er det all grunn til å kontrollere/følge med. Varmgang i termostaten kan også være en feil-indikasjon.

Gulvvarme er treg til å reagere på temperatursvingninger. Andre varmekilder kan derfor være nyttig inntil gulvarmen har klart å oppnå passende temperatur.

Varmepumpe

En varmepumpe består av en innerdel og en ytterdel (monteres på yttersiden av leiligheten). Bildet viser innerdelen. Varmepumpen er meget energiøkonomisk innenfor visse temperaturbegrensninger. Innerdelen krever rengjøring av forskjellige filtere med jevne intervaller. Så langt er det,  i følge brannstatistikken, ikke mange branner som skyldes varmepumper. En termostat slår av/på etter behov.

Før montering av varmepumpe skal søknad sendes styret i sameiet.


Panelovn

Det har vært en rivende utvikling i teknologien angående panelovner. Gamle typer hadde ei lei tendens til å samle støv (brannfare), og ofte var de ikke termostatstyrt. I dag finnes et uttall av typer, og de fleste er ikke "støvsamlere". I tilegg finnes muligheter for spareplugger/tidsstyring. Nedstøving, tildekking, montering for nært brennbart materiale (eks: gardiner) og ledning "flytende utover gulvet" som får seg et spark nå og da er gjennomgående årsaker til antennelse. I tillegg er bruk av skjøteledning en årsak. Panelovner skal tilkobles direkte til en jordet stikkontakt.  Panelovn er en veggmontert/fastmontert gjennomstrømningsovn (åpning nede og oppe). Det finnes også lukkede panelovner ("den klassiske panelovn", mindre og mindre brukt grunnet størrelsen).


De beste ovnene har lav overflatetemperatur, lav elementtemperatur inne i ovnen og god beskyttelse over spaltene som hindrer at barnefingre når inn til elementene. Vær obs på at gjennomstrømningsovner av enklere type har høy elementtemperatur som forårsaker støvbrenning og kan gi problemer for allergikere og ved at luften kjennes tørr.


Støvtørking, ikke bare på fronten, er en god forbygging mot ubehageligheter.Vifteovn (flyttbar)

De finnes i mange varianter, men felles er at ovnen inneholder en viftemotor. Ovnen gir en rask oppvarming, men den virvler opp evt. støv som måtte finnes. Skulle viftemotoren av en eller annen grunn stoppe, vil vanligvis overopphetings- og smeltesikringen slå ovnen av. Men skulle disse svikte, vil ovnen kunne smelte eller ta fyr dersom den er laget av plast. Velg derfor en ovn som er kapslet i stål. Det reduserer faren for at det oppstår en ubehagelig eller farlig situasjon.


 

Gjennomstrømningsovn (flyttbar)

Fungerer som en panelovn (type: gjennomstrømning), eller litt fleipete sagt, som en vifteovn uten vifte.


 
Reflektorovn

En reflektorovn er en type strålevarme. Denne type ovn er ikke mye brukt på nye installasjoner i dag, men er installert i mange bad i litt eldre hus. Overflatetemperaturen i en slik ovn kan bli ganske høy.De beste ovnene har lav overflatetemperatur, lav elementtemperatur inne i ovnen og god beskyttelse over spaltene som hindrer at barnefingre når inn til elementene. Vær obs på at gjennomstrømningsovner av enklere type har høy elementtemperatur som forårsaker støvbrenning og kan gi problemer for allergikere og ved at luften kjennes tørr.
Oljefylt ovn (flyttbar)

Når oljen i ovnen er varmet opp, holder ovnen godt på temperaturen. Overflate-temperaturen er jevn og forholdsvis lav – skånsom mot gardiner og barnehender. Med en overflatetemperatur på maksimum 60-85 C er ovnene heller ikke brannfarlige.

Skulle det være en lekkasje i ovnen - ikke bruk den, lever den tilbake til forhandler. Når ovnen settes bort for sesongen skal den oppbevares stående.

Ovnen anbefales byttet ut etter fem års bruk.


Brannstatistikken

Varmeovner, og lignede utstyr beregnet til oppvarming, ligger høyt i statistikken over utstyr som forårsaker branner. Disse problemene forekommer spesielt hyppig i Norge hvor vi i større grad enn i andre land baserer oss på elektrisk oppvarming. De fleste av brannene relatert til varmeovner skyldes tildekking av utstyret. Brennbare materialer, som møbler, gardiner, sengetøy og dører, kan (kanskje ubevisst) komme for nærme varmeovnene. Brennbare materialer kan bevisst være nærme varmeovnene for å varme kalde føtter under skrivebordet, tørke klær, varme opp frosne vannrør etc.

Slår man sammen alle type varmeovner scorer dessverre disse høyt på statistikken.