el hjelpemidler

Overspenningsvern

Overspenninger på nettet skyldes som oftest koblingsspenninger, men kan også ha andre årsaker, som f.eks. direkte

lynnedslag.  For å beskytte en installasjon mot overspenninger blir det montert inn et overspenningsvern. Dette demper en eventuell

overspenning ved å lage en utjevning til jord, slik at bare rest spenning slipper inn på installasjon.

Dette er et eksempel på et overspenningsvern beregnet for plassering i et skap/sikringsskap.  Utseendet kan variere mye i forhold til det som vises her.


Overspenningsvern inndeles i klasse B "grovvern", C "mellomvern" og D "finvern". 

Klasse B: Dette er gnistgapvern med stor avledningsevne og høy restspenning.  Brukes i områder med stor hyppighet av overspenninger.

Klasse C: Brukes som hovedvern i områder med liten hyppighet av overspenninger, eller som mellomvern

etter et klasse B-vern.  I sistnevnte tilfelle må avstand mellom vern klasse B og C minst være 15 meter

Klasse D: Brukes for beskyttelse av utsatte anleggsdeler eller apparater, som f.eks. TV, radio,  PC o.l. Finvern forutsetter et forankoblet mellomvern.


Det er nesten korrekt å si at grovvernet monteres i hovedtavlen, mellomvernet i den enkeltes sikringsskap og finvernet til det enkelte elektriske apparat (men det er mer komplisert enn som så).  Et overspenningsvern i ditt sikringsskap koster ca kr 700-1200 + elektriker, men avhenger av hvor mange kurser som skal beskyttes.  Se en video om overspenningsvern?  Fra Gjensidige.no  Se her....(13 MB)

Dette er et eksempel på overspenningsvern i klasse D/finvern.  OBS! OBS! Skal det være noe nytte i dette må du ha montert et mellomvern (noen bruker også grovvern som betegnelse) i ditt sikringsskap. Vær også oppmerksom at det er "mye rart" på markedet. Husk CE-merking, og er det merket med FG så har forsikringsselskapene gått god for kvaliteten.  Pris kr 200-800.  Se tryggogsikker.no


Vil du lese mer om overspenningsvern (og jordfeilbryter) så kan du ta en titt her (kommer snart)....

Jordfeilbryter

Jordfeilbrytere er laget for å beskytte mennesker, dyr og materiell mot dødelige eller skadelige strømmer mot jord ved å kutte strømtilførselen dersom tilgjengelige flater på apparater og installasjoner blir strømførende.  I strømkurser i bolig og bygg pleier det å følge en jordleder som skal lede eventuelle lekkasjestrømmer til jord slik at jordfeilbryteren skal kunne oppdage feilen før et menneske eller et dyr kommer nær flater som ved en jordfeil i apparatet har blitt spenningsførende. Som for eksempel en vaskemaskin. Faktisk er jording av alle delene av en elektrisk installasjon i bygg påkrevd i henhold til forskriftene.  En jordfeil er en feil som oppstår ved at en eller flere av strømlederne kommer i kontakt med deksler, chassie eller utsidepaneler på et apparat som er lett for brukeren å berøre. Disse flatene skal ikke være strømførende.


Jordfeilbrytere er som regel dimensjonert for hvor mye et menneske kan tåle å få igjennom seg før kroppen vil ta skade. Dette er litt over 30mA og de fleste jordfeilbrytere slår da ut ved maks 30mA lekkasjestrøm mot jord.


Det finnes jordfeilbrytere (bryter strømmen ved feil) og det finnes jordfeilvarslere (bryter ikke strømmen ved feil). Noen er beregnet for fast montering mens andre er beregnet for å plugge til et apparat, eksempelvis motorvarmer.


En jordfeilbryter i sikringsskapet koster kr 500-700 + elektriker, men avhenger av hvor mange kurser som ønskes overvåket/beskyttet. En plugg koster fra kr 180.

Komfyrvakt (ca kr. 4000,- pluss elektriker)

Komfyrvakt er, av mange offentlige etater, sterkt anbefalt for "den eldre garde". Men hva med yngre "ranglefanter" som kommer hjem på natten, skal fikse seg noe nattmat, og sovner i godstolen eller sofaen? At komfyren er innblandet i mange branner er det ingen tvil om. ref brannårsker..


Denne er kablet, og tar nok litt plass bak komfyren. Den til høyre er mer kompakt/trådløs og litt dyrere.se tryggogsikker.no                                                                                                   se ctmlyng.no


Komfyrvakten består normalt av en varmesensor, tidsur og strømbryter. Den skal gi beskyttelse mot tørrkoking og brann.

Temperatursensor plasseres ca 50 cm på veggen bak komfyren (avstand kan variere fra produkt til produkt). Du kan stille inn brukstid og endre den, også underveis (forlenge tiden). Ved overoppheting skal strømmen brytes. Det finnes mange typer på markedet, og pris varierer.

Krav om komfyrvakt ble innført for nye boliger fra 2011.

Se video om komfyrvakt? Fra DSB.no  Se her....(8 MB)  Fra ctmlyng.no Se her....(13 MB)  Fra scel.no  Se her....(67 MB)

Tidsur/tidsbryter (ca kr 200-2000)

Tidsur er beregnet ved bruk av kaffetrakter, strykejern, microovn o.l, og IKKE til en komfyr!


 


 


 


 


  


Noen kan ha faste tidsintervaller for når den slår av mens andre lar tidsintervallet bli justert av bruker.

Fjernkontroll av/på bryter (ca kr 200,- med tre sensoner):

Det finnes mange forskjellige utgaver, alt fra av/på til tidsstyring for av/på for de forskjellige sensorene. De er enkle i bruk. Selv de mest avanserte koster ikke mer enn 300-500.


Slike kan være smarte å ha da lys kan slås på og av som om du var hjemme, dette kan forebygge innbrudd. Flere elektriske "duppe ditter" blir det i leiligheten, men materiellet er godkjent, og skal ikke øke faren for brann (hvis riktig brukt).


 

 


 


 


 


I tillegg finnes avanserte systemer som kan styre alt fra lys til varme i hele leiligheten. Disse koster en del, inklusive montasje.

Ble du noe klokere angående overspenningsvern og jordfeilbrytere?

Komfyrvakt er sterkt anbefalt for eldre mennesker.

Tidsbryter er tilsvarende anbefalt.