el_sikringsskap_leilighet

Sikringsskap

Klikk på bilde for å få et større bilde.

Skapet inneholder 8 kurser, hvorav kurs 8 (to svarte vippebrytere) er hovedsikringen.

Kurs 1-7 har alle jordfeilbryter.

Enkel oversikt på hvor kursene går samt en enkel instruksjon om jordfeilbryter skal finnes på innsiden av døren.


Om dette skapet er lik for alle, bortsett fra antall kurser, vites ikke.


Den enkelte leilighet er ansvarlig for kontroll.