elektrisitet genrelt


Brann og feil på det elektriske anlegget/elektriske produkter henger sammen - årsaker og statistikker er derfor behandlet under emnet BRANN. Allikevel er det en del ting som kan sies om elektrisitet generelt, enkelte brannstatistikker passer derfor best her.


De fleste har mindre/lite kunnskap om strøm (volt, watt, ampere, ohm, jordingdfeil, overbelasning, krypstrøm, overspenning, lusbue etc etc  ), fagfeltet er omfattende. I tillegg kan ukyndig omgang med elektriske anlegg og produkter være direkte farlig!!  Derfor stiller myndighetene strenge krav til hvem som kan gjøre hva - og hvilken dokumentasjon som kreves for utført arbeide,


Nesten dobbelt så mange nordmenn handler på nettet sammenliknet med gjennomsnittet i Europa. Vi handler også elektriske produkter på nett, og det skaper noen utfordringer.

• Du får ikke sjekket produktet fysisk før du kjøper det.

• Du er importør når du handler en vare utenfor Norge og får den sendt hit.

• Reklamasjon kan være en utfordring. Mange av nettbutikkene er små selskaper som ikke er kjent med hvilke krav som gjelder import og salg av elektriske produkter. De har heller ikke mulighet til å ha samme kvalitetskontroll på sine produkter.


Se etter dette merket  på dine elektriske produkter!


Hva betyr CE-merking?

CE-merking (CE = Communauté Européenne) er det synlige bevis på at et produkt oppfyller kravene som er fastsatt i ett eller flere av ny metode-direktivene. Dette betyr at CE-merking er myndighetspålagt. Produktet skal ikke være til skade for menneskers sikkerhet og helse eller for miljøet.  CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.


CE-merking er et signal til offentlige instanser som driver kontroll av produkter, om at produktet oppfyller de sikkerhetskrav som gjelder i EØS, og at dette kan dokumenteres.  Et produkt med korrekt CE-merking har fri markedsadgang i EØS-området.


Det er ulovlig å sette CE-merket på et produkt som ikke oppfyller direktivets krav.Dobbeltisolert apparat

Merket betyr at apparatet kan kobles til en ikke-jordet stikkontakt.
Finner du dette merket betyr det at forsikringsbransjen har gått god for produktet (forsikringsbransjens godkjenning).


Før ordningen med CE-merking og samsvarserklæring ble innført i 1991, ble godkjente produkter merket med N (med ring rundt). Selv om godkjenningsordningen ikke lenger er virksom, vil vi i mange tilfeller finne et Nemko-merke. Det er fordi en del produsenter frivillig velger å la et laboratorium teste prototypen av utstyret de lager. I enkelte tilfeller følger også testhusene opp produksjonen av utstyret som er testet, noe som er et krav fra Nemko for at produktet skal kunne N-merkes.

"Hobbyelektrikere" (ikke autorisert til å gjøre det de gjør) kan tilskrives mange årsaker for branntilløp/brann.

I egne elektriske anlegg og eget elektrisk utstyr er det lite ikke-faglærte kan gjøre selv, men dette kan du gjøre selv:

  • Skifte dekselet for koblingsbokser, brytere og stikkontakter, men ikke selve den veggfaste delen.
  • Montere og skifte varmeovner dersom de har bevegelig ledning og støpsel.
  • Koble eller skifte topolede støpsler i bevegelig ledning til og med 25 A, med og uten jording.
  • Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter, apparatkontakter og montere ledningsbrytere.
  • Koble til lampetter, bordlamper etc. med bevegelig ledning og montere ledningsbrytere.
  • Koble til og skifte lamper som henger i takkrok eller lignende, tilkoblet med støpsel/stikkontakt, kronklemme eller ”sukkerbit”, dersom ikke lampene er å betrakte som en del av den faste installasjonen. Det må være strekkavlastning på selve ledningen slik at ledningene ikke belastes fysisk.

Sikkontakt komfyr 25 Ampere

(jordet)

Skjøtekontakt 16 Ampere

(jordet)

Stikkontakt 16 Ampere

(jordet)

Her er noen eksempler på "hobbyelektrikerens" arbeider:

Gudbrandsdal  Energi har velvillig gitt tillatelse til å bruke bildene.


Legg merke til plasseringen av panelovn på veggen, over badekaret!
Her tar det ikke lang tid før halmen begynner å brenne!
At det virkelig går an!Hold "besser-wissere" på god avstand!!