elektrisitet_hovedtavle

Hovedtavle er i teknisk rom

T 1 er hovedtavle med bryter til hele bygget samt til T 2 og T 3

T 2 er for sikringer til felles kurser samt måleravlesning felles strøm

T 3 er for sikringer og måleravlesning til den enkelte leilighet .


Dører skal være lukket.


Instrukser/info er satt opp på hver dør.

Området skal holdes tørt og rent.


T 1

Dokumentasjon i døren.

Adgang kun for "SAKKYNDIG BETJENING"

På oppsatt skilt er det angitt hvem som har adgang.


T 2

Enkel/lettfattelig dokumentasjon finnes i døren.

På oppsatt skilt er det angitt hvem som har adgang.

T 2

Skilt oppsatt på døren sier noe mere om hvordan termostat (kurs 25)  varmekabel til takrenner skal kontrolleres.

Tilsvarende for testing/kontroll av jordfeilbrytere.
T 3

Måleravlesning

Det er god merking i skapet.

Sikringen til hver leilighet er øverste rad.

T 3

Måleravlesning

Det er god merking i skapet.

Sikringen til hver leilighet er øverste rad.

Opplegg for kabel/fiberkabel ifm TV/radio/antenne samt porttelefon.

Dokumentasjon i skapet.

Sameiet er ansvarlig for vedlikehold/kontroll. Rutiner tas inn i Internkontrollen.