evakuering

Her gjelder det å komme seg unna - jo før jo bedre!


Men hvordan gjør jeg det?


Branninstruksen er første fase når du oppdager brann.


Så må du være kjent med rømningsveien(e) - på forhånd!!
Denne inngår ikke i en rømningsvei.
Kun et eksempel på hovedrømningsvei:

(klikk på bilde for å få det større)


Rømningsretning etter at du er kommet på bakkenivå vurderes avhenging av ild og røyk.


I svaleganger, ganger, korridorer, trapper etc, som er fastlagt brukt som rømningsvei, skal det vies stor oppmerksom mot eventuelle hindringer for enkel, rask og sikker evakuering. Dette gjelder i lyset som i mørket, og mtp røyk.

Hovedregelelen er et fritt område på 0,8 meter (eller 0,7 cm per person). Er det 10 personer (vet vi det når det skjer?) som skal evakuere mot trappehuset fra en side er følgelig kravet 0,7 meter.Også dette paret skal ha muligheter for å evakuere på en sikker og lettvint måte.
Eksempler på alternativ rømningsvei:Brannstigen er EN rømningsvei. Høye/lange stiger kan være en stor utfordring for barn/eldre, særlig i mørke/dårlig vær, eller hvis det skulle være mye røyk/ild i området. Skulle det ikke være ryggbøyle/ryggsikring på stigen vil det være en ytterligere utfordring.

Bruk av brannstige må vurderes i det enkelte tilfelle. Ref. branninstruks.Å vente på brannvesenet (på et egnet sted) i påvente av stigebil kan være EN alternativ rømningsvei,

Dette er markeringsskilt.

Gode skilt er selvlysende i mørke (over en viss tid).

Alle som ferdes i bygget får "gratis" info/påminnelse om rømningsveier.