Geografien
Kommandørboligen
P-hus
Artillerivrkstedet
Lasaretthøyden
Odderøyahallen
Bekledningslager
SD-bygget
Mannskapskaserna
Skyteskolen for KA
P
Sykestua
Befalsmessa
Sambandskaserna
Odderøya fyr
Ammunisjonslabaratoriet
Hei
P info
Østre brakke
Sykestua

info. klikk P

Odderøyas venner

Odderøyas venner

Forbudt

Båndtvang

Bygning, gml navn

Østre brakke
Kafeen