grilling

Grilling er en koselig aktivitet for mange, men kanskje ikke for alle. Vis derfor hensyn med tanke på sjenerende røyk.
Tillatt brukt.

Gassgrill er sikker hvis riktig vedlikeholdt og riktig brukt.

Brann i grillen, se en video? Fra IF.no  Se her....(18 MB)


Tillatt brukt.
Desverre ikke på verandaen og svaleganger!

Tillatt ved spesielle anledninger, og etter godkjenning av styret.

Egnet plass skal være anvist/godkjent av styret.


Ha egnet slukkeutstyr i næheten, og ikke kom i denne situasjonen.

Kan slukkeskum på sprayboks være passende beredskap??

Se en video om lekkasje/kontroll?  Fra newswire.no  Se her....(30 MB)


Bon Appétit !