Historie

Krutthuset:

Krutthuset.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Østre strandbatteri:

Østre starndbatteri  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Karantenemuren:

Karantenemuren finner du ikke akkurat her. Kun et ekasempel! ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Kanoner:

Ikke sikkert det står en kanon her!? .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................