info_side

Hjemmesiden er ordnet på følgende måte:

grønn skrift er en lenke/kobling til en annen side, farger for øvrig kan variere

klikker du på en lenke vil det komme opp et nytt vindu (den siden du sto på blir værende)

når du er ferdig med å lese den nye siden/vinduet så bør du lukke  den

knapper/bilder kan også være en lenke, men da skal det komme opp en tekst når du beveger musepekeren/pilen over

Hjemmesiden er foreløpig testet på pc (Windows 7 og 8.1) samt Ipad. Noen fargevariasjoner kan forekomme.  IExplorer 10 og Google Chrome 36 er testet, og fungerer.


Skriftstørrelsen er hovedsakelig 16 (denne er på 20)


Det meste av informasjonen er hentet fra:

DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap)

Vannskadekontoret

Diverse råd og veiledninger fra bransjer (NELFO) innenfor elektrisitet og elektronikk og IT

Diverse hjemmesider som fokuserer på HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet)


Mer senere.