internkontroll

Sameiet Gangdalen 47-61

org.nr: 990 299 358

Gangdalslia 51, 4618 Kristiansand_________________________________________________________________________________________

Internkontroll


Her finner du hvilke Internkontroller som skal gjennomføres. Noen skal gjennomføres hvert år, andre skal gjennomføres med andre tidsintervaller.


Følgende kontroller gjennomføres av firma som vi har avtale med:

  • Heis (service 4x i året, heiskontroll annet hvert år - sist 2020)
  • Garasjeport (hvert år)
  • Brannslukkingsapparat i kjelleren (hvert år)
  • El. anlegg, felles (hvert femte år, sist 2019)
  • Takinspeksjon (hvert år, når det anses nødvendig, sist 2020)


Følgende kontroller gjennomføres av Sameiet:
Internkontrollboka oppbevares hos styret. Styret vil koordinere gjøremål/oppgaver ifm Vårdugnad, eller på annen måte.