kjøre_parkere

Unntak fra kjøreretning kan gjøres for utrykningskjøretøy og større kjøretøyer enn personbil. Det bes om særlig forsiktighet rundt hjørnene av bygget.

På oppmerkede plasser utenfor og i kjelleren. Det anbefales å parkere med bakenden mot murveggen i kjelleren, og med bakenden mot kantstein ute.

Nødvendig av- og pålasting er tillatt. . Husk at utrykningskjøretøyer skal ha best/uhindret adgang.