kontrollere_lekkasje_vannm

Enkel lekkasjetest i egen leilighet.

Lukk alle kraner i leiligheten, bortsett fra den på bildet.

Se på måleren:

ingen visere/piler etc skal snurre rundt eller bevege seg

ingen tall skal bevege seg

Spander et minutt ved å se på måleren. Er det noe som beveger seg har du en lekkasje!

Hvis alt er ok ta neste test:


Virker stengekranen?

Åpne en kran og la det renne med et passende trykk

Steng hovekranen

vannet i åpnet kran skal ikke renne mer

ingen visere/piler og tall skal bevege seg i måleren

Spander et minutt ved å se på måleren.

I teorien kan måleren lekke så lite at du ikke ser det på måleren, men du har jo alle kraner stengt til vanlig (og første test var ok).


En enkel og viktig kontroll tok ca 3-5 minutter.


Sameiet vil gjennomføre tilsvarende kontroll på felles anlegg.