kontrollere_lekkasje_vannm

Sameiet Gangdalen 47-61

org.nr: 990 299 358

Gangdalslia 51, 4618 Kristiansand_________________________________________________________________________________________

Vannmåler, kontroll, lekkasjekontroll

Enkel lekkasjetest i egen leilighet.

Lukk alle kraner i leiligheten, bortsett fra den på bildet.

Se på måleren:

  • ingen visere/piler etc skal snurre rundt eller bevege seg
  • ingen tall skal bevege seg

Spander et minutt ved å se på måleren. Er det noe som beveger seg har du en lekkasje!

Hvis alt er ok ta neste test:


Virker stengekranen?

Åpne en kran og la det renne med et passende trykk

Steng hovekranen

  • vannet i åpnet kran skal ikke renne mer
  • ingen visere/piler og tall skal bevege seg i måleren

Spander et minutt ved å se på måleren.

I teorien kan måleren lekke så lite at du ikke ser det på måleren, men du har jo alle kraner stengt til vanlig (og første test var ok).


En enkel og viktig kontroll tok ca 3-5 minutter.


Sameiet vil gjennomføre tilsvarende kontroll på felles anlegg.