lyn_torden

Lyn (og torden) kan være en spektakulær opplevelse. Farlig for personell kan det være, men statistikken viser at det er nesten ingen som blir direkte drept/skadet hvert år.  Større risiko for skade kommer som regel direkte på elektriske apparater og innstallasjoner. Konsekvensene av evt. skader kan vise seg uker/måneder i ettertid. Som en følge av dette kan det oppstå brann, og at personer omkommer på grunn av dette. 

Som et eksempel på direkte skader rapporterte  forsikringsselskaper erstatninger for ca 3000 PCer i 2013.  Finans Norge sier: "Erstatningsutbetalingene økte med 27 prosent, til 61 millioner kroner første halvdel av 2014, mot 48 millioner kroner etter samme periode i fjor."Kartet viser antall lydnedslag en dag/kveld/natt i Østfold i august 2014. Antallet lynnedslag er økende, også faren for skade på personer og materiell. Vite litt mer om lyn og torden, se en video?  Fra newswire.no Se her....(26 MB)


Ved tordenvær kan koblingspunkter bli skadet, eller en ledning kan brenne nesten av. Neste gang du bruker mye strøm på kursen (gjerne når fyringssesongen tar til påfølgende høst), kan det bli varmgang i det skadede punktet. Varmgangen kan forårsake brann.   

Derfor: Har du den minste mistanke om at elanlegget ditt har fått skader etter tordenvær, bør du snarest kontakte elektriker!.


Huskeliste etter tordenvær:

Støy på radio og TV kan være tegn på at det er dårlig kontakt ett eller annet sted i installasjonen.

Se etter om brytere, stikkontakter, koblingsbokser osv. er brent. Kjenn etter om utstyret er unormalt varmt.

Har du overspenningsvern, må du sjekke at det er iorden. De fleste har en form for indikator som viser om vernet er iorden.

Har du ikke montert jordfeilbryter eller overspenningsvern, bør du vurdere ettermontering


Et lynnedslag må ikke være i umiddelbar nærhet for å lage skader, overspenning kan skje i din leilighet selv om lynet har slått ned laaaangt unna.
Du kan bruke et slikt finvern (bilde:procon.no) som har merket FG.

Uansett overspenningsvern/jordfeilbryter, eller ikke, dette er den sikreste metoden for å unngå skade på elektriske apparater.