nyheter

Nyhetsformidling:

Se på alle boksene som en artikkel.

Denne siden er den værste å redigere, både for meg og evt. andre som kan/vil gjøre jobben.

Egentlig så blir det som å redigere et word-dokument, men........

Det finnes ikke noen funksjon for "sett inn artikkel som med bestemt ferdig format som havner øverst".

Å bare skrive en artikkel med tekst går vel bra, og blir innholdet stort så utvides boksen og skyver boksene under nedover. Så lang vel og bra.

Datering av artikkel:                                                                                                                  2/5/2023

Så bør artikkelen dateres. Det kan legges inn som mal i boksen. men må redigeres hver artikkel..

Billedbruk:

Hva så med billedbruk? Bilder er lagret i kataloger, og da kreves det litt kjennskap til katalog strukturen, men det gjør det også i andre programmer. Når du har funnet bildet så kommer det på skjermen, men du må selv flytte det inn i artikkelen. Og er boksen ikke stor nok så må du utvide boksen manuelt. Nå kan boksmalen lages med en billedplass, men hva hvis det ikke skal brukes et bilde?

Hvordan så gjøre det?

Programmet gir mulighet for "inndeling", men problemet er at en ny inndeling havner nederst på siden!!!!! I tillegg er inndelingen bare en hvit ledig plass. som igjen må må gis samme bakgrunn som denne siden. Det er relativt enkelt. Så er det enkleste å kopiere en annen boks/artikkel, blanke det som ikke trengs og så fylle med annet innhold.

Fandenskapet er at "ny inndeling" ikke er mulig å plassere øverst!!!! Har prøvd mye, men ikke lyktes. Tar det opp med kundeservice.

Er det ikke mulig å endre på dette så blir det, i lengden, ikke levelig. Andre blir ikke i stand til å drive artikkelskriving. Blir det 20 artikler på et år så blir det umulig å drive på denne måten! En annen ting: Hver artikkel på denne siden blir ikke lagret som artikler hver for seg, det er hele denne siden som blir lagret.

Det vi har er mye bedre på dette, Men når den leverandøren er "lunken" til å tillate designendringer så..... Tror programmet er gammelt (før 2012), og at de ikke har lyst til å bruke ressurser på det. Hva koster det programmmet vi har for ett år???

One.com tilbyr bruk av WordPress (et kjempepopulært designprogram, koster). Joomla (som jeg har brukt før) er et tilsv program. Alle tre er såkalt database-basert. WordPress og Joomla får begge gode kritikker. 

Men har vi så mange nyhetsartikler å formidle? FB-siden er jo god nok, men den når jo bare ut til de som er medlemmer? Eller er den åpen for alle på denne kloden?

Nedenfor ser du eks. på ny inndeling.