oppsummering_elektrisitet

Innarbeid gode rutiner (først som sist):

 • følg el.instruksen (ikke ferdig)
 • kontroller med jevne mellomrom at det ikke er:
 • varmgang rundt sikringene
 • varmgang i støpsler/stikkontakter
 • varmgang i ledninger
 • se etter svimerkerLevende lys:

 • skal kun brenne under oppsyn fra voksen personJulebelysning

 • slukk all belysning før en går til sengs
 • skift defekte pærer med en gang
 • gå over til julebelysning med LED-pærer når noe må skiftes


Bilde: Tryg.noBelysning

 • slukk lys du ikke trenger
 • prioriter fastmontert belysning hvis lys må stå på under natten/fravær
 • bruk riktig pæretype og riktig watt-styrke når pære skiftes
 • vuder sterkt å skifte til LED-belysning i rom hvor barn sover/oppholder seg
 • vuder sterkt å skifte til LED-pærer i reoler, vitrineskap o.l
 • vurder sterk å skifte til LED-pærer i lamper med skjermer av tøystoff o.l


Varmeovn, fastmontert

 • kobles dikrekte i stikkontakt
 • pass på at gardiner ikke er for nærme
 • pass på at løse gjenstander/klær/tøy ikke kan falle over
 • rengjør med støvsuger (når ovnen er kald) en gang i mellom
 • bruk fastmonterte ovner før flyttbare ved fravær
 • hold minimum 10 grader i leiligheten ved fravær


Varmeovn, flyttbar

 • kobles direkte i stikkontakt
 • rengjør med støvsuger (når ovnen er kald) en gang i mellom


Elektriske apparater

 • kobles direkte i stikkontakt (generell regel)
 • slå av og ta ut stikkontakten etter bruk (når jobben er gjort)
 • rengjør diverse filtere i vaskemaskin, tørketrommel, kjøkkenventilator og annet  med jevne mellomrom
 • har noen apparater ramlet i gulvet så sjekk nøye at det ikke har oppstått sprekker
 • har noen apparater fått seg en "sjøsprøyt" så tørk av fortest mulig. Har du mistanke om at vann kan ha trengt inn i apparatet så anbefales apparatet skiftet (eller undersøkt av kompetent personell). Det skal ikke mye til før en termostat kan bli ødelagt av vann!

Bilde: Tryg.no


Ledningsmateriell

 • bruk så kort ledning som mulig til en grenkontakt, jo flere støpsler (apparater) som kobles til jo større er faren for overoppheting
 • skifter du ledning i en grenkontakt så bruk samme dimensjon som originalen
 • ikke koble sammen skjøteledninger
 • ikke bruk skjøteledninger i kjellerboden
 • ikke la ledninger ligge i en "kvase", eller slik at noen snubler i de


Ladeprodukter (mobil, pc etc)

 • lading foregår mens noen er til stede, og i våken tilstand
Bilde: Tryg.no
Får du et varsel så trekk ut stikkontakten (før det skjer) til de apparatene du ønsker å beskytte.
Konklusjon

Kjøleskap, fryseskap/ fryseboks kan være koblet til nettet og påslått ved fravær.

Oppvaskmaskin og vaskemaskin bør være frakoblet nettet ved lengre fravær.

Ladeprodukter er frakoblet nettet ved fravær


Vurder risiko for lyn og torden ved avreise.