ro_orden

Det skal være ro i leiligheter og fellesareal etter kl.  2400 fredag og lørdag kveld.

Øvrige dager skal det være ro etter kl. 2300.Banking, boring eller annet støyende arbeid må ikke forekomme etter kl. 2100

eller før kl. 0700 noen dag.

 

Banking, boring eller annet støyende arbeid bør ikke foregå på søndag.


Vis hensyn!