selge_leiligheten

Selge leiligheten?.

Den som selger en leilighet bes informere Styret, på et passende tidspunkt, at leiligheten er solgt (normalt vil megler gjøre dette, men det går ofte sent) Når kjøper er avklart bes selger informere kjøper om Sameiets hjemmeside, og be kjøper om å kontakte Styret, ved en passende anledning.Lading av EL-bil (per 1. mai 2020)

Ladestasjon el.biler: Punktet i Vedtektene vil bli endret. Hovedpoenget er at alle som ønsker det kan montere ladestasjon som kobles til leilighetens strømmåler. Utgifter belastes eier. Før montering skal styret kontaktes.