tak_kryploft


Taket er en viktig del av bygget.

Taket er belagt med takpapp. Takpapp består, som navnet takpapp sier, av en stamme/armering bestående av papp belagt med asfalt på over og undersiden. Som regel er oversiden av en takpapp bestrødd med finkornet skifergranulat eller sand avhengig av om det er takpapp beregnet som underlagspapp eller som en beskyttende takpapp fungerende som taktekke.

En moderne takpapp består i dag som regel av en stamme/armering av polyester eller glassfilt noe som gjør at takpapp i dag har en mye bedre egenskaper mht strekk, bruddstyrke og perforering.


Pappen er festet med pappspiker og beslag. Skjøter er utført med asfaltbelegg. Levetid er 20-30 år, vel og merke med normal slitasje (regn/vind).


Kryploft

Mellom leilighet 401 og 402 samt mellom 402 og 403 er det kryploft. For å få adgang trengs det nøkkel til hengelås. Nøkkel oppbevares i Teknisk rom. Inspeksjon gjennomføres minimum på våren, og ellers ved behov (etter kraftig/langvaring regn). Inspeksjon skal avklare om isolasjonen er tørr eller fuktig/våt.


Inspeksjon/kontroll

Sameiet har bestemt at inspeksjon av selve taket skal gjennomføres årlig av et kvalifisert firma/person. Styret er ansvarlig for tidspunkt og bestilling av tjenesten.


Mernad:

Når det er behov for snørydding må det utvises forsiktighet med bruk av rydderedskaper, spesielt ved bruk av spader. Kun personell som føler seg komfortabel med en slik jobb skal tillate seg å gjøre det. Styret bestemmer om snørydding skal iverksettes, og om egne eiere/beboere skal tillates å jobbe. Styret har fullmakt til å leie inn personell for snørydding på taket.