telefoner_mindre_viktig

Har du forslag til andre telefonnummer?

 


Agder Taxi 38 00 20 00

Taxi Sør 38 028000


 

 

 

NSB kundesenter 815 00 888 


 
SAS 05400

Norwegian 815 21 815

Widerø 38 19 94 99


 

 


Ruteopplysningen 177

Agder kolletivtrafikk 38 14 53 81