uhell skader

Uhell, av ulike slag, kan få alvorlige konsekvenser for de som er både direkte og inderekte berørt.  Blant mennesker over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i eller nær hjemmet. Med enkle tiltak kan du bidra til at eldre slektninger, naboer og andre i din omgangskrets får et tryggere hjem.  For personer over 65 år skyldes 80–90 % av skadene hvert år fallulykker.


Fallskader, klemskader og forbrenninger er ulykker som legevaktene omkring i landet fremdeles behandler hyppig. Men andre skader, som kuttskader, skjer ikke like ofte.  Fallskader og klemskader er likevel skader man ikke kan sikre seg hundre prosent mot.


At en eventuell forsikring kan dekke en skade er en mager trøst, i de alvorligste tilfellene. Sjekk med ditt forsikringsselskap hvordan din forsikring er.Hvem sitter med ansvaret når uhellet er ute? Ved enhver ulykke gjelder det å finne en syndebukk - og det kan bli deg, i verste fall.

Generelt kan følgende sies (uten å være jurist):

Eieren er ansvarlig for at alt som befinner seg i leiligheten tilfredsstiller alle lover, regler, og forskrifter

Eieren/leietakeren er ansvarlig for alle personer som befinner seg i leiligheten, selv om eks. barn er i følge med foresatte eller andre voksne personer. Sistnevnte gjelder ikke å holde oppsyn/kontroll så lenge foresatte/voksne er til stede

Skulle en person bli skadet ved eks. å ta på et elektrisk apparat med jordfeil eller andre feil vil eier/leiertaker bli stilt til ansvar

Skulle personer bli skadet ved brann, og hvor lovpålagt røykvarsler eller brannslukker ikke er til stede, kan eier/leietaker bli stilt til ansvar

Det vil være mange gråsoner hva angår skyldsspørsmål. Skyld er ikke det viktigste, det viktigste  er å unngå at uhell skjer.Behov for snørydding på fellesområdet vurderes av Sameiet, men den enkelte har et kontroll- og varslingsansvar vis a vis Sameiet. Ansvar skal normalt klargjøres i Vedtektene, Husordensreglene eller Internkontrollen, eller på andre annonserte måter. Generelt kan det sies at en snødybde på 40 cm på flatt tak er grensen før rydding må iverksettes.


Ikke la snørydding bli en ny kilde til skader på personell i etasjen(e) under deg.


Alle er pliktig til å sette seg inn i den dokumentasjon som sameiet utgir.

Skader som måtte oppstå i dette tilfellet tillegges Sameiet, men den enkelte har et kontroll- og varslingsansvar vis a vis sameiet.


Istapper kan dannes på flere plasser, blant annet på verandaen, svaleganger etc. En huseier i Oslo ble frikjent da det fremkom at en ansatt vaktmester hadde dette som en del av sin instruks.


Uansett - det gjelder å kontrollere, oppdage og gjøre noe med det.


Det er vel tvilsomt om dette er i.h.t sikkerhetsforskrifter, arbeidstilsynets forskrifter eller generelle regler i forskriftene for Helse, Miljø og Sikkerhet!


Å arbeide fra en gardintrapp eller oppstablede kasser på verandaen er en risikosport! Det er fullt mulig å falle utenfor rekkverket når gardintrappen vipper over eller når kassene velter.


Stiger er, generelt, en risikosport. Utvis forsiktighet og sørg for at stigen er godt forankret/plassert.


Mange utfører arbeider i egen leilighet. Selv et fall på et hardt gulv fra en ståhøyde 1-2 meter kan medføre skader, av ikke ubetydelig omfang!  Sørg for at bena er slått helt ut (og at den stopper der). Er underlaget glatt så legg noe under bena for å redusere skli-faren.

Velter gradintrappen så velter maligsspannet også!!! Da kan det bli en dyr malingsjobb.


Fall i trapper er et gjennomgangstema, og murtrapper er steinharde!!  Det skal ikke legges matter i trappetrinnene.

Løse gjenstander, eller andre former for hindringer, skal ikke plasseres i trappehuset.

Trappehuset skal nærmest være kjemisk fri for gjenstander, dette med tanke på evakuering i tilfelle brann.Glatt/isete underlag er også et gjennomgangstema, ikke bare blant de eldre.  Under vedlikehold 2014 ble alle svaleganger malt med epoxy-maling. Samtidig ble det innblandet anti-skli sand/pulver. Dette funger godt når det er et vannbelegg, men ikke når vannet fryser til is. Det er derfor nødvendig å børste bort vannet før det fryser. Snø må også børstes bort før den smelter og vannet fryser.

Dårlig/feil underlag, eller "dårlig skodd" etter forholdene forekommer også. Gjerne sammen med litt stress/uoppmerksomhet.

Matter (eller andre former for "snublehinder") rett utenfor inngangsdøra eller i svalegangen bør begrenses mest mulig, og de bør være lavest mulig.  Se for øvrig tema: Evakuering

Klemskader kan skje mange steder, både for eldre og unge. Vær oppmerksom på alle branndørene i bygget, lukkekraften de siste 3-4 centimetrene er ganske kraftig. Gjør det derfor til en vane å la barn gå først inn/ut slik at du/voksne er sist.

Gør det samme i heisen og garasjeporten.

Så var det bilen - farten - holde avstand! Viser til eget punkt om kjøreregler på området.

Det passerer mange barn/unge i vårt område (grunnet nærliggende lekeplass) så vis forsiktighet, også med moped/motorsykkel og sykkel.

Takk for at du tok deg tid til å lese dette!