Vann generelt


Det er all grunn til å ta VANN like alvorlig som BRANN, i alle fall av økonomiske årsaker!!!! I 2010 ble det registrert totalt 102.590 vannskader til en kostnad av 4,3 milliarder kroner. Gjennomsnittskostnaden per skade økte fra 41.684 kroner i 2009 til 42.010 kroner i 2010. Slitasje og elde ligger bak den største andelen av vannskader i 2010, tett fulgt av frostskader. 30,9 prosent av skadene i 2010 skyldtes slitasje og elde. Dette utgjorde totalt 16.032 skader. Tallet for denne typen vannskader var 14.879 i 2009.


Vann på vidvanke, eller rettere sagt, VANNLEKKASJE, kan bli en meget kostbar affære!  Om ikke liv går tapt, så kan det være enorme verdier på spill når en lekkasje oppstår. En følge"skade" vil være forhøyet premie til forsikringsselskapet (som blir belastet beboerene!).


En nitrist opplevelse å komme tilbake etter ferien!


Bilde: mycoteam.no


Som med brannforebygging er det mulig å gjennomføre lekkasjeforebygging eller /vannskadebegrensning!  Men da er det viktig å kjenne byggets røropplegg og plassering av diverse stengekraner. GJØR DU DET?
Det ene er lekkasje, men det finnes også muligheter for tette rør og avløp. Som oftest vil det medføre at vann flommer over ett eller annet sted, og skadeomfanget blir som ved en ordinær lekkasje. Hva gjør jeg når det oppstår en lekkasje, eller når jeg registrer at det drypper inn i min leilighet (ett eller annet sted)?


Bilde: Sintef, ByggforskSå er det noe som heter tilbakeslag i avløpssystemet. Som oftest skyldes dette feil ved det kommunale avløpssystemet. Feil kan ofte oppstå ved flom/store nedbørsmengder.


Dette er ikke et juksebilde!


Bilde: Sintef, ByggforskVanntrykk

Vanntrykket i Norge er generelt høyere enn i andre Europeiske land.

"Vanntrykket skal ligge mellom 2-9 bar", sier Glåmdalen Interkommunale vannverk, "vi garanterer et trykk mellom 2-10 bar", sier Ingengiørvesenet i Kristiansand.

Kristiansand kommune ved Ingeniørvesenet er ansvarlig.


Hva det enkelte apparat tåler av trykk må avklares når du kjøper produktet, evt sjekke opplysninger i dokumentasjonen som følger med. Det er mange meninger, bl.a. sier Glåmdalen Interkommunale vannverk: "vaskemaskiner og oppvaskmaskiner tåler generelt ikke mer enn 6 bar".


Apparater tåler sikkert 2-10 bar, men tåler de å stå med dette trykket i 365 dager, eller mer?


"Onde tunger" påstår at du vil få problemer, både med kommunen og forsikringsselskapet, hvis skader oppstår pga for høyt vanntrykk. Noe å sjekke opp med sitt forsikringsselskap?