vann_stengekran_kjeller

Oversikt diverse stengekraner, vannledninger og avløpsrør.

Du skal gjøre deg godt kjent med plasseringen av DIN stengekran.Du har en eller to i kjelleren, ref bildet.. Det refereres til VANNINSTRUKS.

Ta en kontroll og se at denne informasjonen stemmer med det som er oppgitt på opplysningsskilt i kjelleren.

Andre opplysninger på bildet er ikke vesentlig i denne sammenheng.

Klikk på bildet for å få det større.


Sameiet er ansvarlig for internkontroll av rør, avløp og kraner, utenfor leilighetene,men oppdager du feil/lekkasjer så meld fra til styret.  Gjør noe med det hvis det oppdages lekkasjer/feil av alvorlig karakter.


Skilting ved betongsøyle

Det bes om at oppsatte skilt ikke blir skadet/gjort uleselig.

Sikkerhetsvern (gul metallramme) skal være hel og uskadet. Skulle noen være uheldig å ødelegge vernet så gi melding til styret.

Stengekran

Plassering og tilgang er lik for alle, bortsett fra en.

Farge på håndtak kan variere.

Kranen er i åpen stilling på bildet.


Stengekran for leilighet 101, 201, 301 og 401

Plasseringen er mindre tilfredsstillende


Gjør deg kjent med kranen(e) som stenger av din leilighet!.