vann_stengekran_leilighet

Stengekran i leilighet

Kranen er montert i "vannskapet", hvor dette er plassert kan muligens variere, men det antas at det finnes i det rommet hvor varmtvannsberederen er plassert.

Håndtaket er blått, men farge kan variere. Kranen er åpen på bildet.

For å få et godt bilde er plastikkdeksler og dør tatt bort. Disse skal være på plass i normal drift slik at vannsprut (ved lekkasje) ikke skal treffe det elektriske anlegget.


Stengekran lukkes iht "Vanninstruks".
Stengekran vaskemaskin

Type kran kan være annerledes.

Lukk stengekran når vaskemaskinen har gjort jobben.


Stengekran oppvaskmaskin

Type kran kan være annerledes. Dette er vannkrana på kjøkkenbenken.

Plassering kan også være et annet sted, eksempelvis under oppvaskbenken.

Stengekran på bildet er i åpen stilling.

Lukk stengekran når oppvaskmaskinen har gjort jobben.Her er det montert en vannstopper som oppdager feil mengde gjennomstrømmimg av vann (avvik ift det som er normalt). Oppvaskmaskinen må være på hvis lekkasje skal oppdages. Ikke sikkert at alle oppvaskmaskiner har en slik stopper.


Lukk kraner når maskinene har gjort jobben sin!