vann_stengekraner_hovedkran

Hovedkran

Kranen er montert i kjeller/teknisk rom.Det skal være lett adkomst til kranen.Det er to stengekraner slik at vannmåler kan skiftes ved behov.

Kranene på bildet er i åpen stilling.

Steng begge kraner ved en krise.