vanninstruks

1. Ikke forlat leiligheten hvis du vet at det er antydning til lekkasje noe sted, alt fra drypp i en kran, eller det som verre er.

2. Kontroller at kraner/ventiler er stengt før du forlater leiligheten (eks kran tilkobling vaskemaskin)

3. Ikke forlat leiligheten hvis vaskemaskin, oppvaskmaskin eller tørketrommel er i gang

4. Lukk STENGEKRAN (hovedkran) i leiligheten når du forlater leiligheten for et lengre tidsrom.


Ved lekkasje (hos deg selv eller andre):

a) Lukk STENGEKRAN (hovedkran) hos deg selv, uansett hvor det lekker

b) Er du usikker på hvor det lekker fra - lukk den STENGEKRAN i kjelleren som tilhører din leilighet, varsle/avklar med nærmeste naboer, varsle styret

c) Er situasjonen fortsatt usikker - lukk STENGEKRANER (nabokraner i kjelleren) på hver side av den du stengte først, varsle/avklare med flere naboer, varsle styret.

d) Er situasjonen fortsatt usikker, steng alle kraner i kjelleren, varsle/avklare med flere naboer, varsle styret.

e )Skulle du være ganske alene i bygget, og alt virker håpløst - ring BRANNVESENET eller Kristiansand Ingeniørvesen.

f) Selv om alle STENGEKRANER er lukket så vil det være et trykk i rørsystemet - derfor er det smart hvis du åpner opp andre kraner som kan åpnes uten at det forverrer situasjonen.


Enhver beboer plikter å bidra til å forebygge vannlekkasjer/vannskader. 


Å lokalisere hvor en lekkasje har oppstått kan være en tidkrevende jobb, nøl derfor ikke med å stenge alle kraner i kjelleren på et tidlig tidspunkt! Informer deretter.


Det er viktig å varsle naboer i fall de har en vaskemaskin eller oppvaskmaskin i gang. En ødelagt vaskemaskin kan være ”peanuts” i forhold til hva en vannskade kan koste!


Ovenstående forutsetter at du har gjort deg kjent med hvor aktuelle kraner er plassert.