vask_vedlikehold_bil

Vask/renhold av bil/motorsykkel/sykkel etc skal foregå på fremsiden av bygget.  Mindre vaskejobber kan foregå i nedkjørselen til kjelleren.

I kjelleren er det ikke avløp for vann.


Vask bør foregå innenfor de røde sirklene slik at vaskevann ledes naturlig til dreneringskummene.  Still bilen/kjøretøyet slik at det ikke hindrer fri ferdsel inn/ut av kjelleren

Hjulskifte kan foregå i kjelleren. Sørg for at metalljekk ikke skader betongen, sett treverk o,l, under for å være sikker.  Rydd bort sand/skitt etter arbeidet.Enklere reparasjoner/service kan foregå i kjelleren. For å være sikker på at ikke olje/væske ikke kan lekke ned på betongen så legg under plastikk i fall noe uforutsett skulle skje.
Oljesøl, eller søl med oljeholdig væske aksepteres IKKE.Hjelp til med å holde det rent og pent - i og utenfor kjelleren!