vedlikehold_betongflater

Betong, generelt

Levetiden er sterkt avhengig av hvilke omgivelser betongkonstruksjonen står i, f.eks. om den står i tørre og frostfrie omgivelser innendørs, eller om den er utsatt for frost, vann og veisalter utendørs. Vekselsvise fryse- og tineperioder påvirker mest.

Som regel blir betongkonstruksjoner armert. Det vil si at det støpes inn armeringsstenger av stål i betongen. Årsaken er at betong er et sprøtt materiale som lett sprekker opp når det utsettes for strekkrefter. Da er det armeringen som holder den sammen. Betong og armering fungerer sammen som et komposittmateriale - armert betong - der betongen bærer trykkreftene og armeringen strekkreftene.


Betongen kan brytes ned på grunn av frostskader. Fritt vann i betongens porer vil kunne fryse og medføre strekkspenninger i betongen med påfølgende skader. Ved oppsprekking vil nedbrytningen øke betraktelig.


Betong kan inneholde klorider når den blir produsert. I følge Norcem (sementprodusent) skal dette tilsettingsstoffet ikke  lenger være i bruk. Når det ble forbudt (eller anbefalt ikke brukt) vites ikke.


Mest utsatt for nedbrytning er svalegang 4 etg. Deretter følger alle horisontale flater som ikke er overflatebehandlet (malt/impregnert), eller flislagt eller beskyttet på andre måter.
Ett enkelt eksempel på nedbryting

Den ytterste delen har vært ubeskyttet (og ikke blitt særlig tråkket på), mens den andre delen har vært tildekket med et kunstgressteppe. Denne forskjellen (som synes bedre enn på bildet) har oppstått etter KUN 8 ÅR!

.
Et annet eksempel på nedbryting

Denne avskallingen i betongen kan skyldes at festebolter i rekkeverket ble for hardt tilskrudd, og at spenningen i betongen derfor utløses på denne måten. Det kan også skyldes at rekkverket, som helhet, sitter så stramt at soloppvarming av metallet medfører spenninger i betongen.

Skaden er ikke alvorlig, langt ifra, men hvis ikke noe gjøres vil skaden bli større, og da kan det bli mer alvorlig (og dyrere å reparere!!!).


Konsekvenser

Uten nødvendig vedlikehold/tiltak kan dette bli resultatet på undersiden av verandaer og svaleganger, kanskje om 10 år-15 år. Hvis betongen er av dårlig kvalitet kan det fakstisk skje tidligere.  (bilde: tekna.no)


Anbefaling:

Har du ingen planer om flislegging/tilsvarende av verandaen så utfør overflatebehandling som for svaleganger (eller bruk impregneringsstoff). Maling og malerutstyr bekostes av Sameiet.
Andre betongflater

Per i dag ser det ut til at regnvann/nedbør, som faller ned langs veggene, ikke treffer sideflatene (av betydning).


Den enkelte eier er ansvarlig for kontroll/vedlikehold av verandaen.


Sameiet er ansvarlig for det resterende, og tar dette med i Internkontrollen.