vedlikehold_tak

Sameiet har et pent, tiltalende og et godt vedlikehold uteområde!!!


Men, som med alt, det kreves kontroll og tiltak for å å opprettholde standarden. Uteområdet er nå 14 år (2020).


Plenområdet blir godt ivaretatt så lenge det er kontrakt på plenklipping, og så lenge det kontrollereres at arbeidet blir utført iht avtale. Vanning omfattes ikke av kontrakt - den enkelte MÅ ta initiativ.
Front

Området med grus/singel har til hensikt å sørge for god/rask drenering samt å hindre at ugress og annet "svineri" begynner å påskynde errosjonsprosessen mot både grunnmur og søyler.  Gresstuster, og annet, trekker til seg skadedyr.  Blir ingen ting gjort så skjer det!  Får det fortsette så blir det mye å gjøre, når noe MÅ gjøres.

I dag (2019) er det antydninger til at tilgroing skjer.

Som det fremgår av bildet så begynner området rundt dreneringsrør (med inspeksjonsluke) å bli tilgrodd.

Sør-vegg

Hekken er fin, men begynner nå å overta kontrollen!

Det bør vurderes å fjerne noe av hekken.

Det bør vurderes å fjerne gresset nærmest grunnmuren for å hindre at jord tetter til, eller, hindrer planlagt drenering langs grunnmuren.Nord-vegg

Her er det mye bedre enn på sør-veggen, men begynnende tilgroing er registrert.


Kantstein

Gresset er i ferd med å ta kontroll. Ved innkjørsel, høyre side, er det ikke bra!

Hvis utviklingen fortsetter begynner kantstein å flytte på seg, og det er IKKE morsomt å ta bort kantstein, fjerne gress/jord, og få kantstein tilbake på samme plass (få alle til å passe sammen) - en tidkrevende jobb!
Bakside

Nærmest grunnmur - veldig bra.

Området mellom asfalt og nettinggjerde - mindre bra.

Avhengig av årstid er området, enkelte ganger, et villniss av ubestemmelige vekster!

Netting fjellsikring er vel ikke særlig pent å beskue? Det er foreslått å plante klatrevekster som kan dekke over nettingen - et godt forslag! Eksperter i Sameiet bør komme på banen!

Hvorfor skal vi kaste gammel jord i balkongkasser og blomsterkrukker i BRUN DUNK? Kan vi ikke kaste jorda på toppen, og inntil fjellet, på baksiden? Skape grobunn for nye klatrevekster, for eksempel?Hva må gjøres?

Det er flere produsenter av ugressmidler!

Fra vår til sen høst må det påregnes så mange. Middelet må brukes når "svineriet" har kommet godt i gang - ikke sikkert at det passer med vårdugnaden. Litt etterarbeid her og der må påregnes.

Prosessen må nok gjentas hvert år. Også på de to uteplassene på baksiden.Kjeller

Her er det/var det veldig bra (2014)!  "Keep up the good work!". Finnes det noen svake punkter? JA!

Det er utrolig mange sykler i garasjen, men det er registrert en liten andel som  sykler! Det er usikkert, i skrivende stund, om Sameiet trenger mer plass til felles anliggende, men sannsynligheten er stor.  Ved "våroppgjøret" 2015 anbefales alle å vurdere sykler til salgs, eller om det riktige bør være skroting.


En god del stikkontakter, i kjeller og andre steder, har muligens ikke vært benyttet siden 2006. Når du setter inn et støpsel kan det komme et blink (blålig lys) pga nedstøving. Rensing og innsetting av plugger (barnesikring) bør vurderes - da slipper man å kontrollere så ofte!


Rekkverk

Det er registrert at ytterste beskyttelseslag (svart maling) har begynt å skalle av og at brune flekker er synlige (rustbeskyttelse). Det bør nok bli en malingsjobb på rekkeverket i 2015! Svart bengalakk, blank sier mange. Med malingshanske (og plasthanske på innsiden) går jobben fort.


Betongbeskyttelse

Bildene lyver ikke! Jobben som ble gjort i 2014 er uvurderlig! Kanskje bør tilsvarende gjøres på en del av grunnmuren/søylene som per i dag ikke er behandlet?


Sprekkdannelser i betongen

på verandaer kan være en alvorlig sak.


Trappehus

Noen har signalisert et ønske om en penere innvendig fasade. Mer begrunnelse må ankomme.


Bordkledning

Maling ble gjennomført 2014. Forhåpentligvis blir det ikke noe mer malingsjobb før nærmere 2020-2022. Det kan bli dyrt - hvis ikke noen er i stand til å gjøre tilsvarende dugnad som i 2014!!!

Visste du at bordkledningen/grå plater er klassifisert i brannklasse 2, og gir betydelig rabatt i forsikringen?


Dreneringspunkter

Dreneringskum (2 stk)

Til de som har bodd her siden 2006: Har noen kummer sunket siden 2006? Mye?

Så vidt vites - ingen kummer er sjekket/kontrollert siden 2006. I 2014 kunne det registreres gressdannelser i den ene kummen (ble drept i 2014). Kummene blir en jobb i 2015.

Tilkobling til kommunalt ledningsnett er vel kontrollert av oss, eller kommunen? Dette blir en jobb i 2015. Kanskje en repr. fra kommunen kan komme og fortelle oss litt om både det ene og det andre? Er det her brannvesenet kobler seg til - og er det mulig?


Dreneringskanal (foran garasjeport)

Renset 2014, og det må gjennomføres hvert år.


Takrenner

Felles

Egne

Det tas for gitt at den enkelte har montert løvfanger i utløpet av sin takrenne, særlig hvis utløpet er tilkoblet Sameiets nedløpsrør.


Asfalt

Hvis ikke ting må gjøres med en/begge dreneringskummer så trengs ingen tiltak i 2015 (?)

og endevegg (nord