vedlikehold_uteområde

Sameiet har et pent, tiltalende og et godt vedlikehold uteområd!!!


Men, som med alt, det kreves kontroll og tiltak for å å opprettholde standarden. Uteområdet er nå 14 år (2020).


Plenområdet blir godt ivaretatt så lenge det er kontrakt på plenklipping, og så lenge det kontrollereres at arbeidet blir utført iht avtale. Vanning omfattes ikke av kontrakt - den enkelte MÅ ta initiativ. Styret tar initiativ til gjødsling.

Front

Området med grus/singel har til hensikt å sørge for god/rask drenering samt å hindre at ugress og annet "svineri" begynner å påskynde errosjonsprosessen mot både grunnmur og søyler.  Gresstuster, og annet, trekker til seg skadedyr.  Blir ingen ting gjort så skjer det!  Får det fortsette så blir det mye å gjøre, når noe MÅ gjøres.

I dag (2019) er det antydninger til at tilgroing skjer.

Som det fremgår av bildet (2015) så begynner området rundt dreneringsrør (med inspeksjonsluke) å bli tilgrodd.

Sør-vegg

Hekken er fin, men begynner nå å overta kontrollen!

Det bør vurderes å fjerne noe av hekken.

Det bør vurderes å fjerne gresset nærmest grunnmuren for å hindre at jord tetter til, eller, hindrer planlagt drenering langs grunnmuren.Nord-vegg

Her er det mye bedre enn på sør-veggen, men begynnende tilgroing er registrert.


Kantstein

Gresset er i ferd med å ta kontroll. Ved innkjørsel, høyre side, er det ikke bra!

Hvis utviklingen fortsetter begynner kantstein å flytte på seg, og det er IKKE morsomt å ta bort kantstein, fjerne gress/jord, og få kantstein tilbake på samme plass (få alle til å passe sammen) - en tidkrevende jobb!


Bakside


Hvorfor skal vi kaste gammel jord i balkongkasser og blomsterkrukker i BRUN DUNK? Kan vi ikke kaste jorda på toppen, og inntil fjellet, på baksiden? Skape grobunn for nye klatrevekster, for eksempel?Hva må gjøres?

Det er flere produsenter av ugressmidler! Kokende vann kan også være en løsning!

Middelet må brukes når "svineriet" har kommet godt i gang - ikke sikkert at det passer med vårdugnaden. Litt etterarbeid her og der må påregnes.

Prosessen må nok gjentas hvert år. Også på de to uteplassene på baksiden.

Kom med forslag til styret om minst mulig bruk av kjemikalier!!

.


En god del stikkontakter, i kjeller og andre steder, har muligens ikke vært benyttet på lang tid. Når du setter inn et støpsel kan det komme et blink (blålig lys) pga nedstøving. Meld i fra til styret!