ventilasjon


Manglende tilgang på dokumentasjon gjør at dette tema ikke kan beskrives som ønskelig (foreløpig).

Men følgende kan sies:

det finnes kun en vifte/motor per leilighet, og ingen andre steder i bygget

sannsynligvis kan motorens toppeffekt være forskjellig avhengig av leilighetens areale

Motoren går døgnet rundt ved laveste innstilling.

Motorens levetid er antatt/estimert å være mellom 10-20 år.  Levetiden påvirkes av:

hvor mye fett/matos som trekkes ut fra leiligheten

hvor mye annet av urenheter som trekkes ut fra leiligheten

hvis filteret i kjøkkenventilatoren begynner å bli mettet av fett/urenheter vil motoren jobbe tyngre, og slites. I verste tilfelle kan det bli varmgang i motor/strømførende kabler


Vær derfor forberedt på at motor må skiftes. om ikke alt for mange år.  Noen har allerede skiftet.